ארומה

Arad aroma

Arad aroma
Address – 11 Shamir Street, Zim Center, Arad
Kosher – kosher
Phone- 08-6738313
Activity time-
Sunday-Thursday: 07:00-21:00
Friday: 07:00-15:00
Saturday: 20:30-22:00

ארומה

Click on me to navigate

search

Your next adventure is already waiting

Skip to content