מדיניות פרטיות

מדיניות פרטיות

הגדרות

ברוכים הבאים לאתר “travelarad.co.il”, המופעל על ידי החברה.

אנא קראו בבקשה את האמור במסך מדיניות הפרטיות של החברה. 

החברה מתייחסת בכבוד לפרטיות המשתמש באתר אותו היא מעמידה לטובת משתמשיה. בתנאים אלו יפורט, בין השאר, כיצד משתמשת החברה במידע הנמסר לה על-ידי המשתמש או נאסף על-ידה בעת השימוש באתר.

מדיניות הפרטיות זו רלוונטית לאתר ולכלל השירותים המוצעים על ידי החברה ובאה להוסיף על תנאי השימוש הנמצאים באתר.

כל האמור במדיניות פרטיות זו נוסח בלשון זכר מטעמי נוחיות בלבד. 

 

“האתר” ו/או “אנחנו” – אתר “travelarad.co.il.

“החברה” – 

החברה הכלכלית לערד בע”מ, ח.פ. 511288730.

פרטי הקשר של החברה הם:

  • כתובת למשלוח דואר: חן 34, מרכז מסחרי, בנין שיא, קומה א’, ערד
  • דואר אלקטרוני: eli@kalkalit-arad.co.il
  • טלפון: 089951871

 

מדיניות פרטיות זו מהווה חלק מתנאי השימוש של האתר ועושה שימוש במונחים המוגדרים בתנאי השימוש, כהגדרתם בתנאי השימוש. בהתאם, יש לקרוא אותה ביחד עם תנאי השימוש ומסמך מדיניות הפרטיות בא להוסיף על תנאי השימוש.

החברה מתייחסת בכבוד לפרטיות המשתמשים באתר, כמפורט בתנאי השימוש (להלן: “השירותים“). בתנאים אלו יפורט, בין השאר, כיצד משתמשת החברה במידע הנמסר לה על-ידי המשתמשים באתר או בשירות או נאסף על-ידה בעת השימוש באתר או באפליקציה או במתן השירותים.

מדיניות הפרטיות הזו רלוונטית לאתר ולשירותים ולכלל השירותים המוצעים ע”י החברה ובאה להוסיף על תנאי השימוש הנמצאים באתר.

  1. מדיניות פרטיות

1.1.   בכפוף להסכמתך בעת ההרשמה לאתר ו/או במהלך השימוש באתר, הנך מאשר בזאת לאתר ו/או מי מטעמו לשלוח הצעות פרסומיות כאמור בסעיף 30א’ לחוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ”ב – 1982 בנושאי הפלטפורמות ובכל נושא אחר. 

1.2.   מובהר בזאת, כי החברה רשאית להשתמש בכל מידע שסופק על ידך או נאסף בעת שימושך באתר לצרכים שיווקיים ו/או מסחריים על פי שיקול דעתה הבלעדי, ומבלי צורך באישור.

1.3.   החברה תעביר כל מידע הנמסר לה לרשות המוסמכת על-פי חוק, ככל שתידרש או ככל שתוטל עליה חובה על-פי דין.

1.5.   הנך נותן בזאת לחברה אישור להחזיק את פרטיך במאגר המידע של האתר, לצורך השימושים המפורטים בסעיף 5 להלן. 

1.8.   ידוע לך כי לצורך תפעול האתר, החברה עושה שימוש בגורמים חיצוניים אשר עלולים להיחשף למידע.

  1. איסוף נתונים

2.1.   החברה רשאית לצרף את המידע אשר סופק על ידך או נאסף אודותיך למאגר המידע המנוהל על ידה בהתאם לקבוע בחוק. 

2.2.   בעת השימוש באתר, עשויה החברה לאסוף אודותיך מידע אישי פרטי כמפורט בסעיף 5.2 להלן.

  1. אבטחת מידע 

3.1.   החברה מיישמת בפלטפורמות מערכות ונהלים לאבטחת מידע, לרבות שימוש בתקשורת מאובטחת (SSL) להעברת מידע רגיש. החברה עושה מאמצים רבים לשמירת ואבטחת המידע אך אינה יכולה להבטיח בוודאות כי המידע יהיה חסין ולא ייחשף לגישה בלתי מורשית. על ידי שימוש באתר, הנך מאשר כי הנך מודע למגבלות אלו ומסכים לשימוש האתר, ולא תהיה לך שום תלונה כלפי החברה במידה ומידע כלשהו אודותיך ו/או אודות פעילותך באתר יועבר לצד ג’ בעקבות פריצה ו/או התקפה על שרתי האתר ו/או בעקבות פרצת אבטחה ו/או תקלה טכנית.

  1. Cookies 

4.1.  החברה משתמשת ב”עוגיות” (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצורכי אבטחת מידע.

4.2.   דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות  להימנע מקבלת Cookies. אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש.

  1. שימוש במידע 

5.1.  החברה תעשה שימוש במידע הנאסף בהתאם להוראות מדיניות זו או על פי הוראות כל דין, למטרות הבאות:

   שיפור שירות הלקוחות.

   אפשור חוויה מותאמת אישית למשתמש.

   שיפור הפלטפורמות או השירותים, לדוגמה אנחנו עשויים להשתמש במשוב מהמשתמשים.

   טיפול במחלוקות.

   טיפול בבעיות טכניות.

   גביית תשלומים.

   כדי לאפשר לך להשתמש בשירותים שונים בפלטפורמות ובשירותים.

   הרצת קידומים, סקרים ועוד אפשרויות בפלטפורמות ובשירותים.

   שליחת מיילים תקופתיים במידה והמשתמש בחר לקבל אותם. במידה והמשתמש רוצה לבטל את ההרשמה, אנחנו מוסיפים הוראות מתאימות בתחתית כל מייל מסוג זה.

   שליחת התראות במייל\מסרון\באפליקציה או כל אמצעי התקשרות אחר המודיע על עדכונים שונים הרלוונטיים לשימוש באתר. המשתמש יכול לבחור את סוג ההתראות שהוא מעוניין לקבל.

   הצגת פרסומות מותאמות אישית באתר.

 

5.2.   המידע שאנו עשויים לאסוף כולל:

    סוג הדפדפן.

    מכשיר הקצה בו אתה משתמש.

    סוג מערכת ההפעלה.

    היסטוריית מוסר תשלומים.

    פרטי גישה לחשבון המשתמש.

    הרגלי גלישה.

    היסטוריית גלישה.

    שירותים בהם עיינת.

    תכתובות.

    כל פעולה שעשית בפלטפורמות

    פרטי IP.

    טלפון, דוא”ל, כתובת וכל מידע אחר שמסרת לאתר.

    

  1. קבלת התנאים

בשימוש באתר הינך מאשר את קבלת תנאי מדיניות הפרטיות זו ותנאי השימוש. במידה ואינך מסכים למדיניות פרטיות זו או לתנאי השימוש, אינך רשאי להשתמש באתר. במידה ותמשיך להשתמש באתר אחרי פרסום מדיניות הפרטיות הזו, יחשב הדבר כקבלת מדיניות הפרטיות הזו באופן מלא על ידך. 

  1. שינויים במדיניות הפרטיות 

7.1.  החברה רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות. אנחנו ממליצים לבדוק את מדיניות הפרטיות מעת לעת בכדי להישאר מעודכנים. הינך מצהיר שהינך אחראי לבדוק את מדיניות הפרטיות מעת לעת ולהיות מודע לשינויים שכן מרגע פרסומם הם מחייבים אותך.

7.2.  תכני האתר, כולם או חלקם, לרבות תנאי מדיניות הפרטיות עשויים להיות מתורגמים לשפות שונות באמצעות כלי תירגום שונים; תכני האתר לרבות תנאי מדיניות הפרטיות בנוסחם בעברית בלבד מחייבים את החברה. תירגומם ככל שיעשה לשפות שונות הינו לנוחות המשתמש בלבד.

במידה ויש לך שאלה לגבי מדיניות הפרטיות, פעולת האתר או השירותים או כל עניין אחר הנוגע לחברה, אתה מוזמן ליצור איתנו קשר:

החברה הכלכלית לערד בע”מ

רחוב חן 34, מרכז מסחרי, בנין שיא, קומה א’, ערד, ישראל

דוא”ל: eli@kalkalit-arad.co.ilח\95\1\46