4X4 מסלולי שטח – ממצדה לנחל בוקק

4X4 מסלולי שטח – ממצדה לנחל בוקק

טיול יפה במרחבי מדבר יהודה הדרומי, שבמהלכו נחצה ערוצי נחלים ונגיע לשיאי מצוק ההעתקים, נערוך תצפיות מסחררות לים המלח.

אורך המסלול: 24 ק”מ, מסומן

רמת הדרך: טובה

כניסה: כחצי קילומטר מערבית לכניסה המערבית למצדה (הגעה דרך ערד)

יציאה: מפגש שביל סימון שחור עם כביש 31, חצי קילומטר מזרחית לצוק תמרור

מפות: סימון שבילים מדבר יהודה דרום – 1:50,000 שמורות טבע גיליונות 3, 4 1:100,000

נרד דרומה לדרך 4X4 מסומנת בירוק. ניסע בנתיב המתפתל בין ערוצים באגן מישורי ורחב. נחצה את נחל קנאים, בו צומחים שפע שיחי רותם, הפורחים באביב בלובן ריחני.

נפנה לשביל מסומן בשחור, המסתעף מהדרך המסומנת בירוק לכיוון דרום, וניסע בו כברת דרך קצרה. נצפה מראש קניון נחל רחף אל הנחל המתחתר במצוק גיר קשה, וצונח לים המלח בסדרת מפלים ומכתשים. לעיתים קרובות ניתן לראות עדרי יעלים רועים על המדרונות התלולים.

נחזור על עקבותינו ונמשיך בדרך מסומנת בירוק לכיוון דרום מערב. במרחבי רמת המדבר, ונחצה ערוצים רבים המבתרים את השטח. לאחר כ 7 ק”מ נפנה לשביל המסומן בשחור, המסתעף מהדרך המסומנת בירוק צפונה, וניסע בו עד ראש קניון נחל יעלים. נצפה אל הקניון התלול המדהים, אל המפלים והגבים, ואל מניפת הסחף של הנחל, הפרושה על חוף ים המלח.

נשוב כלעומת שבאנו, ונמשיך בדרך מסומנת בירוק דרומה כחצי קילומטר: במפגש עם דרך מסומנת בכחול, ניסע בה מערבה במקביל לנחלים יעלים ומורג. במפגש עם דרך מסומנת בשחור, נפנה בה דרומה וניסע במרחבי מדבר פראי, בו רועים עדרי גמלים לרוב. ברי המזל יוכלו לראות עדרי יעלים משוטטים בינות למצוקים התלולים.

*למעוניינים: לאחר כ 5 ק”מ נסיעה על השביל המסומן שחור ניתן לחנות את הרכב וללכת כ 2.5 קילומטר לתצפית מראש קניון נחל בוקק. מראש הקניון נצפה לעבר הקנים הירוקים של עין בוקק ואל בתי המלון, הבנויים על חוף ים המלח, כשברקע נשקפים הרי מואב, המאדימים עם ערב.

נמשיך בנסיעה דרומה בדרך מסומנת בשחור, ונחלוף על פני צוק מתרור, המתנשא מעל סביבתו ובולט במדרונותיו התלולים, ממערב לנו. נצא לכביש בין ק”מ 66-65 וחזרה לערד.

המקור: לדרך ב 50, 4X4 מסלולי שטח / נילי גרייצר ודבורה יונאי.

תמונות נוספות

חיפוש

ההרפתקה הבאה שלכם כבר מחכה

דילוג לתוכן